GESCHIEDENISEen eigen groep met eigen programma's, dat was het ideaal van Frank Sanders toen hij in 1967 afstudeerde aan de Akademie voor Kleinkunst. Die groep kwam er, heette Kabaret TeksTpieremenT en speelde vanaf 1969 eerst nog wat onregelmatig in kleine zaaltjes en theatertjes, maar ging vanaf 1972, het jaar dat Jos Brink zich bij het gezelschap aansloot, full time voor een steeds groter publiek. De groep richtte een gelijknamige Stichting op, waarin elk lid duizend gulden stortte ter dekking van de productiekosten.

Het eerste programma werd In de zesde hemel. Acht cabarettitels volgden in de periode van 1973 tot 1989.

Nog voor Deusjevoo in premiere ging, waren er al plannen om na het daarop volgende seizoen (waarin het Annie M.G. Schmidt-programma zou worden gespeeld) een musical uit te brengen. Jos en Frank waren al een aantal malen in Londen geweest en op aansporing van hun impresario Hans Tobi gingen zij nu ook naar New York Het was verfrissend om te zien wat daar op theatergebied gebeurde en zo lieten zij zich inspireren voor de nabije toekomst. Want na alle cabarets moest er toch eens iets nieuws gebeuren.

Alzo verlangde ze naar een nieuwe artistieke uitdaging. Zwemmend in de Middellandse Zee, spraken zij erover hoe leuk het zou zijn om weer eens een rol te spelen. Een partij met karakter en een dramatisch verloop. En tussen twee schoolslagen door bedachten ze de hoofdlijn van wat een avondvullende musical moest worden. En zo werd op een stuk karton de musical Maskerade geboren, de eerste van in totaal acht groots opgezette musicals, allen origineel en oorspronkelijk Nederlands.

Frank en Jos groeiden uit tot een unieke combinatie van schrijvers, spelers en producenten van hun eigen Nederlandse musicals en droegen daarmee bij aan de prominente plaats die de musical in het Nederlandse theateraanbod gekregen heeft.

In 2005 werden Jos en Frank geeerd tijdens het John Kraaijkamp Musical Award Gala in het Rotterdamse Nieuwe Luxor Theater waar zij uit handen van Joop van den Ende de Cubus Oeuvre Award in ontvangst mochten nemen.

het bestuur

DIT IS ONS BESTUUR

Frank Sanders

voorzitter
Oprichter en directeur Frank Sanders Akademie voor Musical en Muziektheater

Ine de Boer

secretaris
Eigenaar van en agent bij Eigen Naam BV

Christian Seijkens

penningmeester
Eigenaar van en producent bij De Theater BV

DE GENESIUS PENNINGDe Gouden Genesius Penning wordt ieder jaar uitgereikt door Tekstpierement aan een veelzijdige theaterpersoonlijkheid en podiumkunstenaar met uitzonderlijke talenten.

'Guide my Career' staat te lezen op de Genesius Penning. Via Fred Astaire en Wim Sonneveld kwam de penning met de beeltenis van de beschermheilige van de toneelkunstenaars bij Jos Brink omdat hij, volgens de erven Sonneveld, 'zinnig en elegant amusement maakte'. Brink toonde zich in zijn lange carrière een veelzijdig kunstenaar: acteur, cabaretier, zanger, schrijver, tv-personality en theaterproducent. Bij al deze bezigheden droeg hij dertig jaar lang de Genesius Penning, als steun en inspiratie.

Met de Genesius Penning leeft de herinnering aan deze theaterpersoonlijkheid voort en wordt gehoopt dat zijn niet aflatende, gewetensvolle inzet de komende generaties musicalacteurs, zangers en dansers zal inspireren om zich net zo onvoorwaardelijk als Jos, met hart en ziel aan het theater te wijden.

De dragers van de Genesius Penning mogen het kleinood zien als een erkenning van hun talent en een opdracht om dat talent te blijven inzetten in de geest van Tekstpierement en diens grondleggers.

Laureaten van de Genesius Penning treden automatisch toe tot het Genesius Gilde.

Genesius van Rome: De heilige Genesius van Rome (Rome, 286 of 303) was een hofnar die door keizer Diocletianus, was ingehuurd om het doopsel van de christenen te bespotten. Tijdens één van zijn optredens, werd hij plots geraakt door het woord van God en bekeerde hij zich onmiddellijk. Daarop werd hij opgepakt en onthoofd. Zijn feestdag is op 25 augustus. Genesius is de patroonheilige van de podiumkunstenaars, de acteurs, de dansers, de clowns, de advokaten en juristen, de epileptici, de stenografen, drukkers en martelingsslachtoffers (bron: Wikipedia).LAUREATEN

 • Alles
 • Jos Brink Genesius Penning
 • Gouden Genesius Penning

 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
This is the title
Jos Brink Genesius Penning
Patricia van Haastrecht en Florens Eijkemans
This is the title
Jos Brink Genesius Penning
Sander Vissers
This is the title
Jos Brink Genesius Penning
Anouk Kalter
This is the title
Jos Brink Genesius Penning
Christian van Eijkelenburg
This is the title
Jos Brink Genesius Penning
Sanne Franssen
This is the title
Gouden Genesius Penning
Ara Halici
This is the title
Gouden Genesius Penning
Karin Bloemen
This is the title
Gouden Genesius Penning
Stanley Burleson
This is the title
Gouden Genesius Penning
Arjan Ederveen
This is the title
Gouden Genesius Penning
Marjolijn TouwActiviteiten

Jos Brink Genesius Penning

2009 t/m 2014
 • De Jos Brink Genesius Penning werd uitgereikt aan een net afgestudeerde student van de Akademie voor Musicaltheater met als doel deze alumni te stimuleren in hun weg naar de Nederlandse theaters. De laureaat werd gekozen door een jury.
 • Aantal laureaten: 7

Musicalmakers-
beurs

2009 t/m 2013
 • De Musicalmakersbeurs werd toegekend aan een oorspronkelijk Nederlands idee voor een musical of muziektheaterproductie. Met de beurs van € 10.000,- stelde de stichting makers in staat om hun plannen uit te voeren en onder de aandacht te brengen van mogelijke producenten.

Gouden Genesius Penning

2015 t/m 2019
 • De Gouden Genesius Penning wordt jaarlijks uigereikt aan een podiumkunstenaar met uitzonderlijke talenten. Een theaterpseroonlijkheid die zijn of haar sporen heeft verdiend en de opgedane ervaring en kennis doorgeeft aan een nieuwe generatie.Bijvoorbeeld door het geven van lessen, workshops of masterclasses.

Bij Frank

2016 t/m 2019
 • De Bij Frank is een avond bij Frank Sanders thuis waar reeds gevestigde professionals op informele wijze, onder het geot van een hapje en een drankje in contact komen met jonge theatermakers en -spelers. Bij Frank wordt periodiek georganiseerd.


Contact

Amstelvlietstraat 85
1096 GG Amsterdam
Ine de Boer
06 53 86 12 16
E-mail
info@tekstpierement.nl
Jaarrekening 2023