De Gouden Genesius Penning wordt ieder jaar uitgereikt door Tekstpierement aan een veelzijdige theaterpersoonlijkheid en podiumkunstenaar met uitzonderlijke talenten.

'Guide my Career' staat te lezen op de Genesius Penning. Via Fred Astaire en Wim Sonneveld kwam de penning met de beeltenis van de beschermheilige van de toneelkunstenaars bij Jos Brink omdat hij, volgens de erven Sonneveld, 'zinnig en elegant amusement maakte'. Brink toonde zich in zijn lange carrière een veelzijdig kunstenaar: acteur, cabaretier, zanger, schrijver, tv-personality en theaterproducent. Bij al deze bezigheden droeg hij dertig jaar lang de Genesius Penning, als steun en inspiratie.

Met de Genesius Penning leeft de herinnering aan deze theaterpersoonlijkheid voort en wordt gehoopt dat zijn niet aflatende, gewetensvolle inzet de komende generaties musicalacteurs, zangers en dansers zal inspireren om zich net zo onvoorwaardelijk als Jos, met hart en ziel aan het theater te wijden.

De dragers van de Genesius Penning mogen het kleinood zien als een erkenning van hun talent en een opdracht om dat talent te blijven inzetten in de geest van Tekstpierement en diens grondleggers.

Laureaten van de Genesius Penning treden automatisch toe tot het Sint Genesius Gilde.

Genesius van Rome: De heilige Genesius van Rome (Rome, 286 of 303) was een hofnar die door keizer Diocletianus, was ingehuurd om het doopsel van de christenen te bespotten. Tijdens één van zijn optredens, werd hij plots geraakt door het woord van God en bekeerde hij zich onmiddellijk. Daarop werd hij opgepakt en onthoofd. Zijn feestdag is op 25 augustus. Genesius is de patroonheilige van de podiumkunstenaars, de acteurs, de dansers, de clowns, de advokaten en juristen, de epileptici, de stenografen, drukkers en martelingsslachtoffers (bron: Wikipedia).

Op de avond van de dag van de uitreiking van de Genesius Penning vindt het traditionele Genesius Diner plaats waar de laureaten van de Jos Brink Genesius Penning (2009-2013) en de Gouden Genesius Penning aanschuiven.

Het diner geldt niet alleen als afsluiter van een feestelijke dag, maar dient ook als nadere kennismaking met de nieuwe laureaat. Daarnaast kan een 'gezel' tijdens het diner verheven worden tot 'meester'.


In 2015 richtte het bestuur van Tekstpierement het Sint Genesius Gilde op.

Een gilde was in de tijd van het Ancien Regime een belangenorganisatie van personen met hetzelfde beroep. In sommige delen van de Nederlanden sprak men van ambachten. Gilden en ambachten hebben vanaf de middeleeuwen tot eind 18e eeuw bestaan. In een gilde werd kennis en ervaring uitgewisseld. Nieuwe gildeleden werden opgeleid in het vak. Na een gedegen opleiding kon een leerling erkend worden als vakman met de titel gezel en uiteindelijk de titel "meester" verkrijgen na het doen van de gilde- of meesterproef. Het gilde behartigde de belangen van de gildeleden, en beschermde hen. Vaak had een gilde het alleenrecht op het uitoefenen van het vak, wat leidde tot de zekerheid van kwaliteit van het werk, soms zelfs tot een monopolie.

Tegenwoordig hebben slechts weinig gilden nog de rol van het vroegere gilde. Met name in Zuid-Nederland en in België kent men nog de schuttersgilden. Hedendaagse gilden zijn eerder als hobby-vereniging te kenmerken. In zowel Nederland als België wordt de term "gilde" ook gebruikt voor koepelorganisaties van studentenverenigingen.

Het Sint Genesius Gilde bestaat uit de laureaten van de Genesius Penning.

   
Tegenwoordig gaan veel contacten via email, Facebook, Twitter, sms en Whats App. En dat is goed èn praktisch. Toch is het ook goed om elkaar zo nu en dan in het echt te zien en te spreken. 'Bij Frank' is een informele avond bij Frank Sanders thuis om reeds gevestigde professionals en jonge, nieuwe talenten uit het theatervak samen en met elkaar in contact te brengen. En dat alles onder het genot van drankje en een hapje.

Aanwezigheid tijdens de 'Bij Frank' geschiedt enkel op uitnodiging van het bestuur. Gemiddeld bestaat het aanwezige gezelschap uit ongeveer 65 personen.

'Bij Frank' is meer dan een netwerkborrel. Door het informele karakter van de avond en de locatie is de drempel vele malen lager. De voorgaande borrelavonden hebben hun nut reeds bewezen en derhalve zal Tekstpierement ook in de toekomst een aantal keren per jaar 'Bij Frank' organiseren.

Een eigen groep met eigen programma's, dat was het ideaal van Frank Sanders toen hij in 1967 afstudeerde aan de Akademie voor Kleinkunst. Die groep kwam er, heette Kabaret TeksTpieremenT en speelde vanaf 1969 eerst nog wat onregelmatig in kleine zaaltjes en theatertjes, maar ging vanaf 1972, het jaar dat Jos Brink zich bij het gezelschap aansloot, full time voor een steeds groter publiek. De groep richtte een gelijknamige Stichting op, waarin elk lid duizend gulden stortte ter dekking van de productiekosten.

Het eerste programma werd In de zesde hemel. Acht cabarettitels volgden in de periode van 1973 tot 1989.

Nog voor Deusjevoo in premiere ging, waren er al plannen om na het daarop volgende seizoen (waarin het Annie M.G. Schmidt-programma zou worden gespeeld) een musical uit te brengen. Jos en Frank waren al een aantal malen in Londen geweest en op aansporing van hun impresario Hans Tobi gingen zij nu ook naar New York Het was verfrissend om te zien wat daar op theatergebied gebeurde en zo lieten zij zich inspireren voor de nabije toekomst. Want na alle cabarets moest er toch eens iets nieuws gebeuren.

Alzo verlangde ze naar een nieuwe artistieke uitdaging. Zwemmend in de Middellandse Zee, spraken zij erover hoe leuk het zou zijn om weer eens een rol te spelen. Een partij met karakter en een dramatisch verloop. En tussen twee schoolslagen door bedachten ze de hoofdlijn van wat een avondvullende musical moest worden. En zo werd op een stuk karton de musical Maskerade geboren, de eerste van in totaal acht groots opgezette musicals, allen origineel en oorspronkelijk Nederlands.

Frank en Jos groeiden uit tot een unieke combinatie van schrijvers, spelers en producenten van hun eigen Nederlandse musicals en droegen daarmee bij aan de prominente plaats die de musical in het Nederlandse theateraanbod gekregen heeft.

In 2005 werden Jos en Frank geeerd tijdens het John Kraaijkamp Musical Award Gala in het Rotterdamse Nieuwe Luxor Theater waar zij uit handen van Joop van den Ende de Cubus Oeuvre Award in ontvangst mochten nemen.

Het bestuur van Tekstpierement bestaat uit zeven personen:

Frank Sanders, voorzitter
Oprichter en creatief directeur van de Frank Sanders' Akademie voor Musicaltheater
www.franksandersakademie.nl

Christian Seykens, dagelijks bestuur
Zelfstandig ondernemer, producent
www.chriztian.nl

Huub Verweij, penningmeester
Ondernemer, oprichter TV Academy
www.tvacademy.nl

Ine de Boer, secretaris
Artiestenmanager, producente
www.eigennaam.nu

Walter Groenen
Directeur CJP
www.cjp.nl

Sebas van der Sangen
Coördinator Culturele Programmering EU 2016, International Press Officer
www.iamsterdam.nl

Oud-bestuursleden van Tekstpierement zijn:
- Peter-Paul Tobi
- Lia Ouwehand

Voor meer informatie over Tekstpierement en/of diens activiteiten kunt u contact opnemen met de secretaris, Ine de Boer:

Secretariaat Stichting Tekstpierement
Reguliersgracht 89
1017 LN Amsterdam

Telefoon: 06 53 86 12 16
Email: inedeboer@tekstpierement.nl

KvK 34300178
RSIN 819329642

Voor het aanvragen van interviews of andere media-gerelateerde zaken kunt u contact opnemen met:

Christian Seykens
Amstelvlietstraat 85
1096 GG Amsterdam

Telefoon: 020 370 55 30
Mobiel: 06 14 45 93 06
Email: christian@tekstpierement.nl
Stichting Tekstpierement is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en staat als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd en ontvangen enkel wanneer nodig een onkostenvergoeding.

Ten behoeve van de publicatieplicht voor ANBI's:
Jaarrekening 2017 Stichting Tekstpierement
Statuten Stichting Tekstpierement
Beleidsplan Stichting Tekstpierement
Hoofdlijnen Beleidsplan Stichting Tekstpierement